وقتی که با ویندوز ۱۰ به شبکه ی اینترنت متصل می شوید به شما این امکان را می دهد که دو نوع از شبکه ی عمومی و خصوصی را...