خیلی از افراد وقت رفتن به بانک را ندارند. اپلیکیشن باهمتا یکی از بهترین اپلیکیشن هایی است که برای گوشی های اندروید و ای او اس است که می...